Rekrutacja - Opłaty

Wersja do wydruku

Czesne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

I. STUDIA w JĘZYKU POLSKIM
1. Studia I i II stopnia

  • stacjonarne i niestacjonarne (pdf)

2. Studia I i II stopnia - dot. studiujących na zasadach obowiązujących cudzoziemców

  • stacjonarne i niestacjonarne (pdf)

II. STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM
1. Studia I i II stopnia

  • stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) (pdf)

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/14
nr konta 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz PESEL osoby, której dotyczy wpłata)

***

ZESTAWIENIE OPŁAT - TABELA (pdf)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie