Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - Aktualności

Porozumienie pomiędzy IBiRTM a WSTiH w Gdańsku

IBiRTM-3.jpg

W dniu 09.02.2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej oraz Wyższą Szkołą Turyustyki i Hotelarstwa w Gdańsku w zakresie badania i rozwijania wiedzy o turystyce medyczno-zdrowotnej w Polsce.
Jest to szansa dla studentów uczelni, którzy szukają nowej ciekawej tematyki do badań lub mają swoje pomysły na rozwój tej gałęzi gospodarki i chcieliby móc je zaprezentować, a potem być może wdrażać w życie.

Spotkanie ze studentami zagranicznymi - 15.02.2016 r.

15-02-2016.jpg

W poniedziałek 15.02.2016 r. o godzinie 13.00 w sali A-10 odbędzie się spotkanie PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH st. wykł. dr Mirosława Boruszczaka ze studentami zagranicznymi WSTiH.

Tematyka spotkania:

  • Podsumowanie semestru zimowego,
  • Praktyki,
  • Sprawy wniesione.

Obecność obowiązkowa!

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus+

Biuro Karier informuje, że dnia 3.02.2016r. (środa) o godzinie 13.00 w sali A-21 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktyki w ramach Programu Erasmus+ 2015/2016.
Udział w 3-miesięcznych praktykach daje szansę uzyskania stypendium do wysokości 1800 euro.
W czasie spotkania będzie możliwość pisemnego zadeklarowania chęci uczestnictwa w rekrutacji.

Spotkanie z ekspertem

Dnia 27.01.2016 r. o godz. 9.45 w sali A-12 odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Kolbudy, panem dr Leszkiem Grombalą.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie.

Z żalem informujemy...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani mgr inż. Haliny Jendrasik,

 
Kanclerza i Współzałożyciela
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

 
Utraciliśmy osobę o wielkim sercu, serdeczną,
zawsze służącą pomocą i dobrym słowem,
oddaną młodzieży i sprawom Uczelni,

Rozpocznij studia zimą!

REKRUTACJA na SEMESTR LETNI w roku akademickim 2015/2016
Informujemy, iż trwa rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunek turystyka i rekreacja na semestr letni 2015/2016. Przyjmujemy kandydatów na studia do połowy lutego 2016 r. Studia rozpoczną się w lutym 2016 r. (więcej)

Z sercem do ludzi - akcja charytatywna Samporządu WSTiH

Samorząd Studencki WSTiH we współpracy z fundacją "Kawałek Nieba" i wsparciem gdańskich lokali gastronomicznych organizuje akcję charytatywną pod tytułem "Z sercem do ludzi". Począwszy od piątku tj. 18.12.2015 wolontariuszy można spotkać się na ulicach Gdańska z cegiełkami w formie własnoręcznie wypiekanych ciasteczek. Zapraszamy do skosztowania.  (Więcej)

DZIEŃ REKTORSKI - 22.12.2015 r.

Informujemy, iż na prośbę Studentów WSTiH dzień 22 grudnia br. został ogłoszony Dniem Rektorskim.

Seminarium naukowe pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego"

prelegenci_0.jpg

W dniu dzisiejszym tj. 04.12.2015  odbyło się seminarium naukowe pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego", którego współorganizatorem była Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Seminarium pozwoliło przeanalizować uwarunkowania rozwoju współpracy terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego w kontekście nowego instrumentu prawnego EUWT, z ukierunkowaniem na bardziej efektywne zarządzania regionem. W komitecie organizacyjnym zasiedli między innymi: doc.

Strona wykorzystuje pliki cookie