O Uczelni - Współpraca

Wersja do wydruku

Specyfika kierunku kształcenia sprawia, iż utrzymywanie bliskich kontaktów z otoczeniem jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania Uczelni. Biorąc powyższe pod uwagę Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku współpracuje z uczelniami, szkołami, gminami, instytucjami oraz różnymi firmami związanymi z branżą turystyczno- hotelarską tak w kraju jak i poza granicami.
Szczegóły w zakładkach "współpracy":
- krajowa
- międzynarodowa
- Eurhodip
- Erasmus

 

Strona wykorzystuje pliki cookie