Ogłaszamy nabór na partnerów projektu „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego"

Wersja do wydruku
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku chcąc realizować projekt z  Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
ogłasza otwarty nabór na partnerów projektu.

 

WSTiH poszukuje dwóch instytucji z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego lub pomorskiego, które zatrudniają osoby przeszkolone w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

 

Zainteresowane podmioty mogą nadsyłać swoje zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres dziekanat@wstih.pl do dnia 31.08.2018 r.
Strona wykorzystuje pliki cookie