Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Analiza Ekonomiczna w Biznesie Turystycznym

Wersja do wydruku

Studium adresowane jest do absolwentów szkół wyższych z licencjatem oraz studentów magisterskich studiów uzupełniających, pracowników komórek / działów finansowych firm turystycznych, hotelarskich, a także przedsiębiorstw z innych gałęzi gospodarki, osób chcących zmienić lub rozszerzyć swoje kwalifikacji w celu podjęcia pracy w charakterze analityka finansowego.

Celem studium podyplomowego jest:

  • przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych z zakresu finansów przedsiębiorstwa turystycznego.

Studium posiada znaczące walory praktyczne – program w większości, składa się z ćwiczeń, laboratorium i projektu. Zajęcia prowadzone są w znacznej części przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie (np. dyrektor przedsiębiorstwa turystycznego, bankowego czy biegły rewident ).

Umiejętności

Analityk biznesu turystycznego i komentator zjawisk gospodarczych w turystyce. Po ukończeniu studium posiada umiejętność dokonywania analiz finansowych przedsiębiorstw turystycznych w szerokim kontekście zachodzących w ich otoczeniu zdarzeń gospodarczych i społecznych, mających wpływ na funkcjonowanie biznesu turystycznego. Absolwenci tego studium będą mogli podejmować pracę jako samodzielni menadżerowie przedsiębiorstw turystycznych, pracownicy działów/komórek finansowych tych firm, a także niezależni analitycy finansowi w innych sektorach gospodarki.

Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku br.

Program studiów ( pdf )

REKRUTACJA
 

Strona wykorzystuje pliki cookie