Moodle

Wersja do wydruku

1. Zasady dostępu do platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

 • konto jest aktywne pod warunkiem, że w ostatnim roku akademickim użytkownik miał dostęp do konta (korzystał z konta), w przeciwnym razie konto jest kasowane przed następnym rokiem akademickim
 • absolwentom oraz osobom skreślonym z listy studentów konta są kasowane
 • studenci zrekrutowani w roku akademickim 2015/2016 otrzymują konto automatycznie, aby konto zostało utworzone należy podczas rekrutacji podać prawidłowy adres e-mail,
   
  TERMIN OD KIEDY KONTA DLA STUDENTÓW ZREKRUTOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 BĘDĄ DOSTĘPNE ZOSTANIE PODANY W NAJLBLIŻSZYM CZASIE

   
 • dla pozostałych studentów, którzy nie posiadają konta lub ich konto zostało skasowane, warunkiem utworzenia nowego konta jest wysłanie e-maila na adres admin@moodle.wstih.pl z prośbą o utworzenie konta, w treści e-maila muszą znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko; rodzaj, system i rok studiów; numer albumu; adres e-mail na jaki ma być utworzone konto

2. Logowanie do platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

a) konta utworzone po 31.07.2011 r.

 • dane do logowania: "Nazwa użytkownika" (login) to nr albumu, a hasło to PESEL (hasło należy wpisać, skopiowane hasło traktowane jest jako błąd)
 • podczas pierwszego logowania pojawi się komunikat z prośbą o zmiane aktualnego hasła, którym jest PESEL
 • należy utworzyć nowe hasło zgodnie z zasadami: co najmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej jednę dużą literę, jednę małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak niealfanumeryczny

b) konta utworzone do 31.07.2011 r.

 • dane do logowania (login oraz hasło) zostały utworzone przez studenta podczas rejestarcji konta

3. Adres strony platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

4. Jak odzyskać hasło do konta na platformie Moodle WSTiH Gdańsk ?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta na Platformie Moodle WSTiH, należy skorzystać z formularza, który jest dostępny na stronie. W formularzu należy podać nazwę użytkownika (login) lub adres e-mail zarejestrowany podczas tworzenia konta. Jeśli dane zostały podane prawidłowo, to na adres e-mail (zrejestrowany podczas tworzenia konta) zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zmiany hasła. Po wykonaniu instrukcji opisanych w e-mailu zostanie wysłany kolejny e-mail z nowym hasłem. Aby się zalogować, otrzymane hasło w e-mailu należy wpisać w pole 'Hasło' na stronie logowania do serwisu. Kopiowanie i wklejanie hasła z e-maila w pole 'Hasło' na stronie logowania do serwisu jest traktowane jako błędne hasło !!!

5. Zmiana hasła do konta na platformie Moodle WSTiH Gdańsk.

W celu zmiany aktualnego hasła na platformie Moodle WSTiH Gdańsk, należy po zalogowaniu się do serwisu wybrać swoje imię i nazwisko z bloku "Zalogowani użytkownicy", a następnie wybrać funkcję "Zmień hasło" i postępować zgodnie z instrukcją.

6. Zgłaszanie problemów z funkcjonowaniem platformy Moodle WSTiH Gdańsk

 • problemy prosimy zgłaszać na adres e-mail: moodle@moodle.wstih.pl
 • w treści e-maila należy również podać nr albumu
Strona wykorzystuje pliki cookie